Dầu thủy lực chống cháy

Dầu thủy lực chống cháy
Giá: Liên hệ Bảo hành: - Kho hàng: Có hàng Khuyến mãi: Vận chuyển dầu nhớt miễn phí trong bán kình 10 KM
Bài viết sản phẩm

Castrol Anvol WG 46 dầu thủy lực chống cháy gốc nước-glycol, với hệ phụ gia đặc biệt chống mài mòn và ăn mòn.

Castrol Anvol WG 46 được khuyến nghị sử dụng trong các hệ thống thủy lực tiếp cận với nhiệt độ cao, nơi mà rò rỉ dầu thủy lực có khả năng gây cháy nổ.

Dầu thủy lực Castrol Anvol WG 46 hoàn toàn tương thích với nitrile, neoprene, silicone, nylon, cao su butyl rubber và vật liệu làm kín gốc fluropolymer.
Castrol Anvol WG 46 đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn:

7th Luxembourg Report
Factory Mutual Category 1

Độ nhớt: ISO VG 46

Anvol WG 46 Phương pháp thử Đơn vị Trị số tiêu biểu
C ASTM 1298 Kg/l 1,07
Màu sắc     Đỏ
C ASTM D445 cSt 46
Hàm lượng nước   % 36
Điểm rót chảy ASTM D97 C -51
Trị số pH   - 9,2
Độ tạo bọt Sequence 1 ASTM D892   10/Nil